વાયરલ સમસ્યાઓનું નિવારણ આયુર્વેદ વિજ્ઞાન પાસે છે.

વાયરલ સમસ્યાઓનું નિવારણ આયુર્વેદ વિજ્ઞાન પાસે છે.   જર્મનીની ફ્રાન્કફર્ટ યુનિવર્સીટી મેડિકલ સ્કૂલના વાયરોલોજીસ્ટ જીન્ડરીક સીનાટી (Jindrich Cinati) એ સાર્સના

Read more

ઠંડી મોસમના સથવારે કરવા જેવા ઉપાયો

વિજાતિય તત્વોના સામના માટે શરીરમાં લડાયકબળ ઊભું કરવા ઠંડી-ઠંડી મોસમના સથવારે કરવા જેવા ઉપાયો   તમે, ભલે સિગરેટ ન પીતા

Read more

Enjoy this blog? Please spread the word :)