યૌનપથની તીવ્ર ખંજવાળ… સ્ત્રીઓને મુંઝવતું વિશિષ્ટ દર્દ…

યૌનપથની તીવ્ર ખંજવાળ(white discharge)… સ્ત્રીઓને મુંઝવતું વિશિષ્ટ દર્દ… યોનિની અંખર તીવ્ર ખંજવાળ આવે છે, ત્યારે સ્ત્રીની મૂંઝવણ ખૂબ વધી જાય છે.

Read more

સફેદ પાણી પડવું – અકસીર આયુર્વેદ ઉપચાર!

સફેદ પાણી પડવાની સમસ્યા ઘણી બહેનોને હોય છે. સામાન્ય રીતે દરેક સ્ત્રીને કોઈ પણ ઉંમરમાં ચીકાશયુક્ત સ્ત્રાવ થતો હોય છે

Read more

Enjoy this blog? Please spread the word :)